Disclaimer

Cleverboat Marketing Agency, hierna te noemen Cleverboat, verleent u hierbij toegang tot cleverboat.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Cleverboat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op cleverboat.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Cleverboat Marketing Agency.

Beperkte aansprakelijkheid

Cleverboat spant zich in om de inhoud van cleverboat.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op cleverboat.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cleverboat. In het bijzonder zijn alle prijzen op cleverboat.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op cleverboat.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cleverboat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cleverboat. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cleverboat, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer dateert van 1 september 2016 en kan van tijd tot tijd wijzigen.